Przewody wielokanałowe to produkt przeznaczony dla górnictwa. Służą one do łączenia dwóch bloków rozdzielaczy: sterującego i wykonawczego w sterowaniu pilotowym. Łączą sterowania pomiędzy zestawami sekcji górniczych obudów zmechanizowanych i umożliwiają sterowanie sekcjami przyległymi.
 

Funkcja, jaką spełnia przewód wielokanałowy, to przekazanie impulsu hydraulicznego z rozdzielacza sterującego do rozdzielacza wykonawczego.
 

Przewód wielokanałowy jest systemem równoległych hydraulicznych wężyków wysokociśnieniowych o średnicy nominalnej DN3 i DN4, mieszczących się w jednej konstrukcji zwanej płaszczem osłonowym. Wężyki te wykonane są z tworzywa termoplastycznego i okuwa się je w końcówki wtykowe. Połączenie bloków rozdzielaczy: sterującego i wykonawczego z przewodem wielokanałowym odbywa się za pomocą mufy przyłączeniowej prostej lub kątowej.
 

W swojej ofercie proponujemy certyfikowane przewody 10-, 12-, 14-, 16- i 20-kanałowe. Posiadamy również stosowne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przeprowadzania remontów przewodów wielokanałowych zarówno produkcji własnej jak i innych firm.